Det er muligt at få de fleste typer af forebyggende vaccinationer på klinikken. Priserne er anført i skemaet nedenfor. Forebyggende vaccinationer er ikke dækket af den offentlige sygesikring.

Der tillægges et grundhonorar for en vaccination på kr. 200- pr. person, hvilket inkluderer rejsevejledning

Der laves recept på vaccine, som skal hentes på apoteket og medbringes ved konsultationen.

Sygeforsikringen “Danmark” har pr. 1/1 2010 ændret reglerne for tilskud til vaccine og vaccination hos egen læge.
Nu dækkes 50% af patientens egenbetaling til lægen for både vaccination og vaccine.

Vaccinationer: Pris:
Stivkrampe/difteri: kr. 250,-